nagłówek

Ustawienia systemowe z Markiem Wilkirskim

Termin: 25 stycznia 2014
Miejsce: Warszawa, Wspólna 54 a lok. 10
Prowadzący: Marek Wilkirski

Ustawienia systemowe są metodą stworzoną przez Berta Hellingera, który wypracował  własną, pod wieloma względami rewolucyjną metodę, zwaną „terapią ustawień rodzin”, lub „ultrakrótką terapią rodzin”. Rewolucyjna jest technika pracy stosowana przez Berta Hellingera pozwalająca zwykle na osiąganie głębokiego poziomu pracy w stosunkowo krótkim czasie.

Metoda daje okazję do rozwoju osobistego zarówno uczestnikom ustawiającym, jak i biorącym udział bez własnego ustawienia.

Zajęcia przeznaczone są dla osób w pełni władz umysłowych i biorących udział na własną odpowiedzialność. Osoby mające w przeszłości doświadczenia utraty panowania nad sobą pod wpływem silnych emocji, powinny przed zapisem skontaktować się z prowadzącym. Jeśli obawiasz się, że obecność na zajęciach może zaburzyć Twoją równowagę psychiczną, to nie decyduj się na udział. Jeżeli masz wątpliwości, to zabezpiecz sobie możliwość spotkania z psychoterapeutą po zajęciach. Możliwy, a często nawet wskazany, jest udział pacjenta wraz z lekarzem lub terapeutą prowadzącym (bezpłatnie).

Dla wielu uczestników udział w ustawieniach może być jednorazowym zdarzeniem terapeutycznym/rozwojowym. Dla osób z poważniejszymi problemami ustawienia zwykle wspierają toczący się proces terapeutyczny, lub są sygnałem do podjęcia regularnej terapii.

Ustawień nie powinno się stosować zbyt często. Zaleca się  odstęp 0,5-1 roku. Najczęściej potrzeba szybszego ustawienia wiąże się z niechęcią do przyjęcia pełnego przekazu poprzedniej pracy. Taka postawa utrudnia każde następne ustawienie, gdyż istotą tej metody jest pogodzenie się z obrazem takim jaki się w ustawieniu ukazuje (nawet jeśli praca była pozornie nieudana), a nie wybieranie rozwiązania pasującego do wcześniejszych oczekiwań. Ustawienia wydobywają to, co ukryte, często trudne, niezgodne z wcześniejszą koncepcją, nie są „koncertem życzeń”.

Przed zajęciami wskazane (ale nie jest warunkiem koniecznym) jest dokonanie pogłębionego wywiadu rodzinnego obejmującego rodziców, rodzeństwo rodziców, dziadków, rodzeństwo dziadków, pradziadków. Pytamy o osoby wykluczone, zapomniane, wcześnie lub dramatycznie zmarłe (również o aborcje, poronienia, śmierć po porodzie) o prześladowania, zbrodnie, przemoc, choroby psychiczne, kalectwo, ciężkie choroby, upośledzenia, utraty dóbr, dramatyczne przeżycia wojenne, przesiedlenia, a także o wcześniejsze ważne związki, wielkie miłości i tęsknoty.

Prowadzący:

302763_4093974663698_1203663285_n  Marek Wilkirski

Psycholog, prekursor ustawień systemowych w Polsce. W latach 1991-2002 kierował Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie, uzyskał tytuł certyfikowanego specjalisty terapii uzależnień. Szkolił się głównie w terapii uzależnień i terapii ericksonowskiej. W 2000r. utworzył Centrum Psychologicznych Ustawień Systemowych. W latach 2006-2009 Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Ustawień Systemowych.

Szkolenia własne w zakresie ustawień systemowych:

– W latach 1998-2000 na zaproszenie dr Wolfa Buntiga program szkoleniowy „Ustawianie rodziny wg Berta Hellingera” w Ośrodku ZIST (Niemcy).

– W latach 2000-2002 program szkoleniowy na temat ustawień systemowych prowadzony w Niemczech przez dr Ilse Kutscherę i H. Eichenmuellera.

– Uczestniczył w konferencjach w Niemczech (Wuerzburg 2001, 2003, Freiburg 2002, Kolonia 2007), a także w seminariach zagranicznych: Berta Hellingera w Linz – Austria (2001), Michaeli Kaden w Berlinie (2002).

– Seminaria w Polsce: Bert Hellinger (2003,4,5,6) Wolf Buntig (1997, 2000), Otto Brink (2002-dwukrotnie), Sieglinde i Jacob Schneider (2002,4,6,8, organizator), Maria Senftleben-Gudrich (2000, 2003, organizator), Ilse Kutschera (2003,5,7,8,9,10,11 organizator), Victoria Schnabel (2003,5,6,7,8,9,10,11 -organizator), Wilfried de Philipp (2006), Jan Jacob Stamm (2006), Matthias Varga von Kibed (2010), H. Doring-Meijer(2004), F. Ruppert(2010), C. Regojo(2010).

– 2004/2005 – program szkoleniowy nt. ustawień w biznesie i organizacjach, prowadząca: Kristine Alex (Niemcy), uczestnik i współorganizator.

– Kwalifikacje potwierdzone wpisem na międzynarodową listę rekomendowanych terapeutów pracujących metodą ustawień systemowych ( www.hellinger.com – w dawniejszej wersji).

Od początku 2000r. prowadzi samodzielnie zajęcia terapeutyczne, doradcze w biznesie i szkoleniowe w zakresie ustawień systemowych. W latach 2001-2003 współprowadził pierwszy w Polsce systematyczny program szkoleniowy na ten temat organizowany przezPolski Instytut Ericksonowski (2 lata, 180 godz., główny prowadzący: Maria Senftleben-Gudrich, Niemcy). W latach 2003-2005 wraz z Katarzyną Szymańską prowadził kolejny 2-letni program szkoleniowy, organizowany również przez P.I.E. Od 2005 r. prowadzi samodzielne programy szkoleniowe w ramach Centrum Psychologicznych Ustawień Systemowych współpracując z Renatą Lisowską, Jackiem Rydlewskim, Bogną Kędzierską, Jolantą Berezowską. Odbyły się cztery edycje szkolenia: maj 2005, listopad 2005, czerwiec 2006, czerwiec 2007. Kolejne programy (prowadzone wraz z Małgorzatą Tarkowską), to „Systemowy porządek w życiu osobistym i zawodowym – szkolenie i rozwój” (pierwsza edycja 2009-2010, druga edycja 2010-2012), Systemowy porządek w pracy, biznesie, organizacji 2012-2013.

Termin:

25 stycznia 2014

Koszt:

500 złotych – ustawienie własne
150 złotych – obserwator

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zgłoszenie mailowe lub telefoniczne potwierdzone równoczesną wpłatą zaliczki w wysokości 150 złotych.
Wpłaty prosimy kierować na konto ośrodka z dopiskiem: :”Ustawienia systemowe”.

konto ośrodka:
Alicja Chlasta
Deutsche Bank
05 1910 1048 2944 2902 8705 0001

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem zajęciami pod uwagę brane są tylko zgłoszenia potwierdzone wpłatą.

Swoje uczestnictwo wraz z wpłatą można wycofać do 2 tygodni przed zajęciami.
Po tym terminie wpłata przepada bez możliwości przeniesienia jej na inny termin.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć najpóźniej 24 godziny przed terminem rozpoczęcia. W takim wypadku następuje zwrot całości wpłaconej zaliczki. Organizator nie odpowiada za wydatki poniesione w związku z udziałem w zajęciach.