nagłówek

Beata Kochańska


Z zawodu jest pedagogiem i terapeutką, bywa artystką (wystawy w Polsce i za granicą).
Na co dzień prowadzi warsztaty plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, na których stara się przekonywać do uprawiania sztuki dla sztuki, ponieważ uważa, że jest ona naturalną potrzebą człowieka – od początku jego istnienia – tak jak jedzenie, czy sen. Sztuka koordynuje nasz rozwój intelektualny, ruchowy, emocjonalny, duchowy. Uwielbia podróże, ale najlepiej czuje się w swoim domu na wsi, gdzie mieszka z dziećmi, wnuczką, końmi, psem i kotem.

Ceramika – dziecko żywiołów

Ceramika – dziecko żywiołów
Batik – woskiem malowane