nagłówek

Mind-Body Bridging

Termin: 25 – 26 maja 2013
Miejsce: Warszawa, ul. Wspólna 54a lok.10
Prowadzący: dr Marcin Fabijański

Mind-Body Bridging (MBB) jest techniką rozwoju osobistego wymierzoną w usuwanie przeszkód w naszym umyśle i ciele, które stoją na drodze klarownego myślenia i rozluźnionej gotowości mentalnej i fizycznej do wszelkich zadań. Jest to budowanie pomostu między ciałem i umysłem, a także umysłem – ciałem a środowiskiem.

Komunikację między nimi zaburza układ tożsamości (Identity System), który nie tylko powoduje napięcie w ciele, ale także zamyka nasze zmysły, tłumi intensywność odbioru otoczenia i źle wpływa na jakość relacji z innymi ludźmi.

Mind-Body Bridging pozwala na regulowanie tego co neurolodzy nazywają „obwodem nieobecności” i uaktywnianiu „obwodu zarządzania” – najzdrowszego i najbardziej twórczego stanu mózgu. Kiedy „obwód zarządzania” jest aktywny następuję najszybsza możliwa regeneracja naszego ciała i umysłu. W MBB nazywane jest to naturalnym działaniem.

W USA dostrojenie – technika stworzona przez dr. Stanleya H. Blocka – stosowane jest m.in. w biznesie, sporcie, wojsku (jako trening odporności psychicznej i jako metoda pomocy weteranom), w walce z uzależnieniami, przemocą w rodzinie czy life-coachingu. Uczestnik warsztatu uczy się jak zachowywać większą odporność psychiczna w stresujących sytuacjach, myśleć twórczo, trwale podwyższyć poziom zadowolenia z życia. Metoda sprawdza się także przy integrowaniu zespołów.

Do kogo jest adresowany program?
Do osób zainteresowanych prostymi metodami redukowania stresu i szybkiego osiągania spokoju oraz klarowności umysłu. Do psychologów, lekarzy, pracowników hospicjów, pracowników społecznych i wszystkich zainteresowanych rozwojem osobistym.

Do poczytania:
Stanley H. Block & Carolyn Bryant Block Powrót do zmysłów Czarna Owca, 2011 Warszawa, przełożył Marcin Fabjański
Stanley H. Block & Carolyn Bryant Block Mind-Body Workbook for PTSD New Harbinger Publications, Inc, 2010 Oakland

Prowadzenie:

dr Marcin Fabjański

– absolwent University of York w Wielkiej Brytanii i UAM w Poznaniu – jest filozofem, certyfikowanym instruktorem Mind-Body Bridging, Trenerem Praktykiem Biznesu. Także autorem pierwszego polskiego poradnika praktyki filozoficznej „Stoicyzm Uliczny”, innych książek, filmów dokumentalnych i byłym dziennikarzem nagrodzonym między innymi Grand Pressem i nagrodami Independent Press Association w Nowym Jorku. Od dwudziestu lat medytuje w tradycji medytacji wglądu.

Termin:

25 – 26 maja 2013, godz. 10.00 – 18.00, z godzinną przerwą

Cena:

450 złotych (bez noclegów i wyżywienia)

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zgłoszenie mailowe lub telefoniczne potwierdzone wpłatą zaliczki w wysokości 150 złotych.
Wpłatę prosimy kierować na konto ośrodka z dopiskiem: Mind-Body Bridging .

Alicja Chlasta
Deutsche Bank
05 1910 1048 2944 2902 8705 0001

Pod uwagę brane są tylko zgłoszenia potwierdzone wpłatą.

Pozostałą kwotę należy wpłacić na miejscu, w dniu rozpoczęcia warsztatu.

W przypadku rezygnacji tydzień przed zajęciami wpłata przepada bez możliwości przeniesienia jej na inny termin.

Uczestników prosimy również o przysłanie numeru telefonu kontaktowego do siebie.