nagłówek

Lubimy


Feministyczny serwis informacyjny działający na rzecz likwidacji dyskryminacji ze względu na płeć we wszystkich sferach życia społecznego, publicznego i kulturalnego.
Antyprzemocowy telefon dla kobiet: 720-908-974Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”


top_logo_kanzeonPolska Sangha Kanzeon prowadzona jest przez Roshi Getsugena w warszawskim Wilanowie.


cyjanlogoProjektowanie graficzne, składanie i łamanie książek/folderów, strony internetowe.


11180393_863001480433089_31100142_oPensjonat w sercu Wigierskiego Parku Narodowego, na skraju Puszczy Augustowskiej, w którym często organizujemy nasze warsztaty.
Bardzo polecamy osobom indywidualnym, ośrodkom, firmom.


ZenLC_logo_D
Strona coacha Włodka Gołdzińskiego.Strona Natalii Lateckiej, naszej cudownej masażystki.


dieta-forum.pl_120_90
Tutaj możecie porozmawiać o dietach.


images
Strona Wigierskiego Parku Narodowego.


images
Strona Białowieskiego Parku Narodowego.


Fundacja „Bądź” realizuje testament Małgosi Braunek, która zmarła na nowotwór złośliwy w czerwcu 2014 roku. Fundacja „Bądź” wyraża społeczną potrzebę głębokiej reformy medycyny onkologicznej w Polsce, promuje i wspiera zintegrowane podejście zarówno do zdrowia, jak i do choroby, zainspirowane filozofią życia Małgosi Braunek i jej osobistym doświadczeniem choroby nowotworowej.Misją Fundacji jest niesienie pomocy psychologicznej osobom z przewlekłymi chorobami zagrażającymi życiu oraz ich bliskim.


header-678x239-SensuSensStrona Marka Adamika pisarza, rysownika i grafika.  Autora bardzo polecanej przez nas książki Sensu sens(2015). Nominacja do Nagrody Conrada 2016.Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.